Page 8 - Emreray E-Katalog
P. 8

EMRERAY daima “en üst takdire” hitap etmektedir... Edecektir...


            Vizyonumuz;

            Our Vision;


            Hedeflerini ve projelerini hep daha iyisi  EMRERAY, who has always planned its goals
            için planlayan EMRERAY, bu doğrultuda   and projects for the better, acted with this
            “yüksek teknoloji, yüksek kalite ve yüksek  motto “high technology, high quality and high
            memnuniyet” politikası ile hareket etmek- satisfaction”. With forward-looking service
            tedir. İleriye dönük hizmet anlayışı ve her  and everyone with their own staff, they are
            biri kendi alanında uzman kadrosu ile dün  addressing the highest honor today with their
            olduğu gibi bugün de en üst takdire hitap  staff.
            etmektedir.
                                  EMRERAY, who continues to grow and directs
                                  its way, is forging ahead with its name in inter-
            Yoluna büyüyerek ve güçlenerek devam    national as well as domestic.
            eden EMRERAY, yurt içinde olduğu gibi
            uluslararası arenada da adını en üste
            yazdırmayı öngörmektedir.
            Global Dünya Kriterleri...


            Global World Criterias...


            EMRERAY, global dünya kriterlerini gö-   EMRERAY is looking forward to continuing to
            zeterek modern teknoloji standartların-  lead the way in light of modern technology
            da ve bilimsel çalışmalar ışığında yoluna  standards and academic work, taking into
            azimle devam edecektir.          account global world standards.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13